Hardangervidda - til Lågens kilder fra Hus og Heim

Hardangervidda - til Lågens kilder

Hardangervidda - til Lågens kilder.. av Helge Haakenstad.

Helge Haakenstad tar leseren med på vandringer langs Lågen på østvidda. I boken beskriver han på en «malerisk» måte egne natur- og fiskeopplevelser og forteller hva du kan se underveis. I et eget kapittel forteller bygdefolk og fjellfolk om livet sitt på Vidda. Her er beskrivelser av folkeliv, natur, kulturminner og kulturhistorie. Et av målene med boken har vært å formidle kunnskap om Viddas natur og kulturhistorie. Landbruket i fjellbygden Uvdal og beitemulighetene på Vidda er beskrevet, og et eget kapittel er viet klimatrusselen og dens betydning for landet vårt og plante- og dyrelivet på Vidda. Boken er rikt illustrert med både gamle og nyere bilder og forfatterens egne dikt og vers fra vidde og fjell.

481,25 kr

Lukk